عنوان پروپوزال بررسی میزان فروش بیمه نامه عمردر صنعت بیمه کشور

عنوان پروپوزال بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

عنوان پروپوزال اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان

عنوان پروپوزال برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جري

عنوان مبانی نظری رشد و اختلال رشدی ویژه

عنوان پروپوزال بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

عنوان پروپوزال بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک مطالعه موردی شرکتهای صنایع

عنوان مبانی نظری اثر زلزله هاي بزرگ برپل ها

عنوان پروپوزال بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان مطالعه موردی رستورانهای

عنوان مبانی نظری الکلیسم جوانان

پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

پروپوزال بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

پروپوزال شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان

پروپوزال رعایت حقوق بيماران توسط پرستاران

پروپوزال تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی، کنترل عواطف و کیفیت زندگی زنان متاهل شاغل

پروپوزال افسردگی

پروپوزال بررسی رابطه تعهد سازمانی بركارایی مدیران وكاركنان جهاد كشاورزی

پروپوزال درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

پروپوزال پیش بینی کیفیت زندگی زوجین براساس ارزیابی میزان سلامت و صمیمیت ادراک شده در خانواده اصلی

پروپوزال بررسی رابطه نیمرخ شخصیتی و سبکهای دلبستگی بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی درزنان دانشجو

پروپوزال بررسی سبک دلبستگی و افسردگی دانشجویان

پروپوزال بررسی اعتیاد

پروپوزال بیماری آرتریت روماتوئید، تاب آوری، ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای

پروپوزال سوء مصرف مواد و اعتیاد

پروپوزال بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش